Xioami เตรียมขยายตลาดไปยังทวีปแอฟริกาแล้ว

เรียกได้ว่าเติบโตขึ้นมากเลยทีเดียว เนื่องจาก Xioami ได้เตรียมขยายตลาดไปยังทวีปแอฟริกาแล้ว โดยมี บริษัท Mobile in Africa Limited เป็นตัวแทนจำหน่ายมือถือ 50 ประเทศในทวีปแอฟริกาเลยด้วย ซึ่งตอนนี้มีการเปิดหน้าร้านออนไลน์ไปแล้ว 14 ประเทศ อย่างที่เรารู้ว่า Xiaomi เป็นแบรนด์อินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงเน้นขายมือถือผ่านหน้าร้านออนไลน์นั่นเอง และจะเปิดขายมือถือ 2 รุ่นแรกคือ

  • Red Mi 2
  • Mi4