Walmart เปิดตัวฟีเจอร์ AR บน iPhone ใช้กล้องสแกนสินค้าบนดูข้อมูล

Walmart ร้านค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา เปิดตัวฟีเจอร์ AR บนแอพ iPhone ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้กล้องสแกนสินค้าบนชั้นวางเพื่อดูข้อมูลของสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ชื่อสินค้า, ราคา, คะแนนรีวิวด้านล่าง เพื่อเปรียบเทียบสินค้า เป็นอีกทางเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ โดย Walmart จะใช้วิธีวางจุดกลม ๆ ไว้ที่บาร์โค้ดของสินค้า เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเร็วขึ้นด้วย