Spotify ส่งเมล์หาผู้ใช้ Family Plan ให้ส่งข้อมูล GPS เพื่อยืนยันว่าอยู่บ้านเดียวกัน

Spotify ได้ส่งเมล์หาผู้ใช้งานแบบเสียเงินประเภท Family Plan ในบางราย ให้เปิดส่งข้อมูล GPS กลับมา เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ใช้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันจริง ซึ่งข้อมูลตัวเลขผู้ใช้บริการแบบเสียเงิน มีมากกว่าครึ่งที่สมัครใช้เป็นประเภท Family Plan เลยทีเดียว และหากว่าผู้ใช้ที่ได้รับเมล์แล้วและไม่ยอมตอบกลับ บัญชีก็จะถูกระงับการใช้งานแบบ Family Plan ไป อย่างไรก็ตามทางตัวแทนของ Spotify ก็ออกมาบอกเพียงว่า เป็นการทดสอบระบบต่างๆกับผู้ใช้งานเป็นระยะซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทำอยู่แล้ว