Skype ประกาศแจ้งผู้ใช้ เตรียมปิดบริการ Skype WiFi

Skype WiFi เปิดให้บริการในปี 2009 เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ WiFi สาธารณะที่รองรับบริการโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินให้กับ Skype ในอัตราที่ถูกกว่าจ่ายให้กับผู้ให้บริการ WiFi สาธารณะโดยตรง แต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้ WiFi สาธารณะจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่ก่อนแล้ว เนื่องจากผู้ใช้นิยมเปิดใช้งานฮอตสปอตจากมือถือมากขึ้น เพราะสะดวกสบายกว่า

ดังนั้น Skype จึงประกาศแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า เตรียมจะปิดบริการ Skype WiFi ในวันที่ 31 มีนาคม 2017 นี้ โดยจะนำทรัพยากรดังกล่าวไปใช้กับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทแทน