สิงคโปร์เตรียมสร้างโกดังเก็บของให้บริษัทขนส่งใช้งาน

IMDA ของประเทศ Singapore ประกาศโครงการสร้างโกดังเก็บของให้บริษัทเอกชนมาใช้เก็บสินค้าร่วมกัน โดยโครงการนี้จะมีตู้ให้บริการทั้งหมด 75 ตู้ โดยคาดว่าจะขยายให้รองรับมากถึง 1000 ตู้กันเลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้ความสนใจของบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาใช้งาโกดังเก็บของด้วย

โดยโครงการนี้จะเน้นถึงการประสานงานของขนส่งเอกชนต่างๆที่รวดเร็ว สามารถที่จะตรวจสอบเช็คของ หรือบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วขึ้น เนื่องจากการขนส่งสินค้าจริงๆแล้วในบางครั้งจะต้องใช้บริการขนส่งจากหลายบริษัท กว่าจะถึงมือลูกค้า ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสินค้าในประเทศสิงค์โปร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความรวดเร็วมากขึ้น