Grab ร่วมมือกับ Ping An Good Doctor

Grab ได้ร่วมมือกับ Ping An Good Doctor เพื่อให้ผู้เรียกใช้งานรถโดยสาร สามารถค้นหาที่ปรึกษาทางด้านการพยาบาล ปรึกษาหมอ การจัดส่งยาให้คนไข้ และการเรียกรถแบบฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยการร่วมมือครั้งนี้จะเริ่มใช้ในประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศแรก และมีโครงการจะขยายไปในประเทศอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อเสริมบริการให้ Grab เป็นบริการเรียกรถที่ดีเยี่ยมอันดับ 1 ต่อไป