จักการกับ Plugin (ปลั๊กอิน) ใน Google Chrome

ในเบราเซอร์ Google Chrome มีปลั๊กอินมากมายที่ติดตั้งมาแต่แรก และมีส่วนที่เราติดตั้งลงไปเองในภายหลังด้วย ซึ่งบางทีการมีปลั๊กอินมากๆ ก็อาจทำให้การใช้งานช้าลง หรือปลั๊กอินบางตัวยังไม่ปลอดภัยอีกด้วย ฉะนั้นเราควรมีการตรวจสอบ และจัดการกับปลั๊กอินใน Google Chrome เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วและความปลอดภัยในการท่องเว็บไซต์ด้วย

เราสามารถเข้าไปตรสจสอบว่ามีปลั๊กอินอะไรใน Google Chrome ด้วยการพิมพ์ chrome://plugins ในช่อง “ที่อยู่เว็บไซต์” หรือช่องด้านบนสุดของเบราเซอร์ เราก็จะพบกับปลั๊กอินต่างๆที่เรามีอยู่

  • หากเราต้องการจะปิดการใช้งานปลั๊กอินตัวใดออกก็ให้ คลิกที่ “ปิดการใช้งาน (Disable)” หากจะเปิดการใช้งานก็กดที่เดิม
  • หากต้องการให้ปลั๊กอินทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ต้องขออนุญาตก็ให้ติ๊กที่ “อนุญาตเสมอ (Always Allowed)” ถ้าจะให้มาขออนุญาตก่อนก็ไม่ต้องติ๊ก