Google ประกาศกำหนดการเปลี่ยนมาใช้ Gmail แบบใหม่

อย่างที่ทราบกันว่า Google ปล่อย Gmail โฉมใหม่ให้กับผู้ใช้แล้ว แต่ยังไม่ได้บังคับให้ใช้เฉพาะรูปแบบใหม่ เพราะยังสามารถเลือกใช้รูปแบบเดิมได้อยู่ อย่างไรก็ตาม Google ได้ออกประกาศกำหนดวันต่างๆสำหรับใช้งาน Gmail โฉมใหม่ออกมาแล้ว สุดท้ายก็ต้องบังคับใช้โฉมใหม่ทุกคนอยู่ดี ดังนี้

  • เดือนกรกฎาคม 2018 แอดมิน G Suite จะมีตัวเลือกว่าให้ปล่อย Gmail แบบใหม่กับผู้ใช้ในองค์กรหรือไม่
  • เดือนสิงหาคม 2018 ผู้ใช้ Gmail ทุกคนจะเห็นตัวเลือกให้เปลี่ยนไปใช้ Gmail โฉมใหม่ แต่ยังเลือกไม่เปลี่ยนได้
  • เดือนกันยายน 2018 ผู้ที่ไม่เคยเปลี่ยนไปใช้ Gmail แบบใหม่เลย จะถูกบังคับเปลี่ยนทันที แต่สามารถเลือกกลับมาเป็นแบบเก่าได้
  • เดือนตุลาคม 2018 Gmail ของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกบังคับให้ใช้รูปแบบใหม่เท่านั้น ไม่มีตัวเลือกให้กลับไปใช้รูปแบบเดิมแล้ว