Barcode Scanner กลายร่างเป็น Malware

แอป Barcode Scanner ของ Lavabird LTD กลายเป็น Malware เรียกโฆษณาของแอปอื่น เสนอให้ผู้ใช้งานติดตั้งแอปไวรัสลงเครื่อง ซึ่งหากผู้ใช้งานอัพเดตแอป Barcode Scanner เป็นตัวล่าสุด ณ ขณะนี้ รับรองได้เลยว่าจะเจอโฆษณาเด้งขึ้นมาให้ติดตั้งพวกแอปรักษาความปลอดภัยต่างๆ แนะนำให้ถอดถอนแอป Barcode Scanner ออกจากเครื่องของคุณทันที