Apple Music กำลังมียอดผู้ใช้งานเติบโตสูงในสหรัฐฯ

มีรายงานว่ายอดผู้ใช้งาน Apple Music ในปัจจุบันอยู่ที่ 36 ล้านราย เพิ่มจากรายงานในเดือนกันยายน 2017 ซึ่งอยู่ที่ 30 ล้านราย พบว่ามียอดผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาเติบโตสูงและเติบโตเร็ว อยู่ที่ 5% ต่อเดือน ซึ่งสูงกว่า Spotify ผู้ให้บริการยอดฮิตที่เติบโต 2% ต่อเดือน คาดกันว่าหาก Apple Music เติบโตแบบนี้เรื่อยๆภายใน 2-3 เดือนนี้ จะทำให้มียอดผู้ใช้งานในสหรัฐฯ แซงหน้า Spotify ได้เลย