สหรัฐฯ นำระบบจดจำใบหน้ามาใช้ในสนามบิน ตรวจสอบคนออกนอกประเทศ

ปกติระบบตรวจสอบตัวตนของสหรัฐฯ จะใช้กับผู้ที่เข้ามาในประเทศ ล่าสุดสหรัฐฯ จะนำระบบจดจำใบหน้ามาใช้ตรวจสอบติดตามคนที่ออกนอกประเทศ เพื่อระบุตัวตนควบคู่กับรูปในหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าสหรัฐฯ หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกันก็จะมีหน่วยงานป้องกันชายแดนและศุลกากรสหรัฐฯ หรือ CBP เข้าตรวจสอบ ข้อมูลทั้งหมดมีการเข้ารหัสเรียบร้อย และจะถูกเก็บไว้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น

ที่จริงระบบจดจำใบหน้าถูกนำมาทดสอบใช้งานแล้วเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว ใน15,000 เที่ยวบิน พบว่ามีผู้อยู่เกินวีซ่า 7000 คน