รถที่ผลิตในญี่ปุ่นต้องมีระบบเบรกอัตโนมัติ เริ่มปลายปี 2021

เหตุผลที่ในญี่ปุ่นออกกฎหมายให้ รถยนต์ที่ผลิตในญี่ปุ่นรุ่นใหม่ทุกรุ่น ต้องมีระบบเบรคอัตโนมัตินั้น ก็เนื่องมาจากในสังคมญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวจะเริ่มใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2021 และสำหรับรถยนต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศจะเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน 2024 สำหรับรถใหม่ ส่วนรถรุ่นในปัจจุบันจะบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2026

สำหรับกฎหมายที่ออกมาจะทำตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยรถที่ที่แล่นไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะต้องเบรกเองได้เมื่อเจอรถคันอื่นหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันการชนคนที่กำลังข้ามถนน กฏหมายนี้ก็น่าสนใจจะนำมาใช้ในบ้านเราเหมือนกันนะ เพราะบ้านเราก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน