ผู้ใช้ Galaxy Note 8 บางรายแบตหมดเกลี้ยง เปิดเครื่องไม่ได้แม้ชาร์จไฟ

ยังคงต้องเจอกับปัญหาแบตเตอรี่อยู่บ้างสำหรับ Samsung Galaxy Note 8 เพราะเรื่องเก่าก็เพิ่งจะซาไป ล่าสุดมีผู้ใช้บางคนพบว่า เมื่อใช้เครื่องไปจนแบตหมดเกลี้ยง และเมื่อนำมาชาร์ตด้วยสายไฟไม่สามารถเปิดเครื่องได้ เบื้องต้นวิธีในการป้องกันจะต้องไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่ของเครื่องเหลือศูนย์ เรื่องนี้ทางตัวแทน Samsung รับทราบปัญหาแล้ว และบริษัทกำลังกำการตรวจสอบ บอกเพียงว่าปัญหาดังกล่าวมีเพียงส่วนน้อยมากๆ เท่านั้นที่พบ