Samsung ออสเตรเลีย เตรียมตัดสัญญาณโทรศัพท์ Galaxy Note 7

Samsung ออสเตรเลีย กล่าวว่าหลังจากที่ได้เรียกคืน Galaxy Note 7 แล้ว แต่ก็ยังมีผู้ใช้งานบางส่วนดื้อดึงใช้งานต่อ โดยไม่ยอมนำเครื่องมาคืน จนต้องมีการกดดันด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัพเดตซอฟต์แวร์ให้สามารถชาร์จแบตได้สูงสุดเพียง 60% เท่านั้น แต่ก็ไม่วาย ยังมีผู้ใช้ที่ใช้งานมือถือรุ่นดังกล่าวอยู่เช่นเดิม

ล่าสุด Samsung ออสเตรเลีย ได้ประกาศร่วมมือกับผู้ให้บริการภายในประเทศ เตรียมตัดสัญญาณโทรศัพท์ Galaxy Note 7 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2016 นี้ โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนตัดสัญญาณด้วย